Widzieć czas innych

Produktywnie i efektywnie wykorzystuj swój Przydzielony Interwał Czasowy… Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać! Przecież nie żyjemy w próżni. Egocentrycy mogą powiedzieć: co mnie obchodzą inni?! Znam

IQ

    IQ – iloraz inteligencji… Ale czy tylko IQ to iloraz inteligencji? Aby się przekonać trzeba być w Inowrocławiu 30 sierpnia na festiwalu Ino-Rock. Dla