IQ

    IQ – iloraz inteligencji… Ale czy tylko IQ to iloraz inteligencji? Aby się przekonać trzeba być w Inowrocławiu 30 sierpnia na festiwalu Ino-Rock. Dla