Podsumowanie

 Bardzo lubię podsumowania i statystyki (choć za rachunkiem prawdopodobieństwa nie przepadałem). To pewnie efekt mojej „dwubiegunowości”, gdzie umysł ścisły przeplata się z wrażliwością na piękno artystyczne. Mój