Cytat_10

„Kto każdą chwilę obraca na swój pożytek, kto każdy dzień urządza w ten sposób, jakby to miał być ostatni dzień życia, ten dnia jutrzejszego ani