Wyobrażenia (2)

Cytat nr 14 z Epikteta można jeszcze uzupełnić jego słowami: „(…) Pierwszym i najważniejszym zadaniem (…) jest to, żeby wyobrażenia poddawać krytycznej ocenie i rozgraniczać

Cytat_14

„Do czego właściwie przez naturę jest przeznaczony (rozum)? Do czynienia właściwego i należytego użytku z wyobrażeń. Czymże on sam jest zatem? Uporządkowanym zbiorem dowolnych wyobrażeń”.

Co u Leydy…?

Lyda już prawie osiągnęła dorosłość. Jest wyjątkowo grzecznym i karnym psem. Ma swoje ugruntowane miejsce w rodzinie, zrosła się z nami pod każdym względem. Nie

Marek Aureliusz

Marek Aureliusz to wyjątkowa postać historyczna, to rzadko spotykane połączenie wybitnego władcy i myśliciela – filozofa. Urodził się w 121 r. n.e., zmarł na dżumę

Okno_4

Moje ulubione okno na Starówce w Gdańsku. Szczególną estyma je darzę podczas Jarmarku Dominikańskiego. Lubię siedzieć przy nim, popijać dobrą kawkę i oglądać przechodniów…

1 2