Cytat_14

„Do czego właściwie przez naturę jest przeznaczony (rozum)? Do czynienia właściwego i należytego użytku z wyobrażeń. Czymże on sam jest zatem? Uporządkowanym zbiorem dowolnych wyobrażeń”.