Cytat_20

„Postaw sobie raz wreszcie za wzór jakiś charakter, który byś naśladował, czy to kiedy żyjesz w osamotnieniu, czy kiedy przystajesz z ludźmi” – Epiktet „Encheiridion”