Metafora nr 6

„Najbardziej ulotna z rzeczy – cień – zostaje uchwycona i na zawsze zapisana” – Gail Buckland. Cień – nareszcie można było coś tak ulotnego zatrzymać i zachować

Metafora 3

„Albowiem fotografia nie tworzy, jak sztuka, wieczności; balsamuje tylko czas, ratując go przed samozniszczeniem”. Autor cytatu – Andre Bazin – francuski krytyk i teoretyk filmu