Dłonie cz. 7

Dłonie mogą siać śmierć. Mogą być w odbieraniu życia narzędziem bezpośrednim lub pośrednim. Nie będę jednak zajmował się głębszym analizowaniem tego tematu. Chciałem jednakże zwrócić